Perfil do autor

Schuvartz Zandonai, Sheyla, PUC Minas, Brasil