Gilbert, P. (2022). RAGIONE E INTELLETTO. Sapere Aude, 13(25), 22-50. https://doi.org/10.5752/P.2177-6342.2022v13n25p22-50