Panotto, N. (2021). Pentecostalidad y procesos de identificación política disruptiva. Un estudio de caso en Argentina. HORIZONTE - Revista De Estudos De Teologia E Ciências Da Religião, 19(58), 164. https://doi.org/10.5752/P.2175-5841.2021v19n58p164