LIMA, T. M. M. DE; SÁ, M. DE F. F. DE. O DIREITO DE DIZER ADEUS. Virtuajus, v. 6, n. 11, p. 27-38, 22 jan. 2022.